88633927

اين سامانه داراي معماري منحصر بفردي ميباشد که ريسک استفاده آن را صفر کرده و از لحاظ امنيتي نيز در شرايط ايده آلي قرار گرفته است . مشتريان شرکت نفت اعم از جايگاه داران کشور ، مرغداريها ، کارخانجات ، نيروگاهها و .... بالغ بر 100 هزار مشتري روزانه از طريق اين سامانه خريد اينترنتي انجام ميدهند که روزانه بصورت ميانگين نزديک به چند ده ميليارد تومان(ذکر رقم دقيق مجاز نيست) ميباشد . اين سامانه بصورت آن لاين با بانکهاي کشور در تعامل سيستمي ميباشد . بخاطر مباحث امنيتي توضيح بيشتر خصوصا در مورد معماري آن امکان پذير نميباشد . با اين سامانه از کلي مسافرت درون شهري و برون شهري و نقل و انتقال مبلغ قابل توجهي پول و هزينه زماني نيروهاي انساني و مشتريان جلوگيري شده و امکان اعمال سياستهاي اجرايي و نظارتي را بصورت متممرکز و قابل رصد محيا ساخته است . ويژگيهاي اين پروژه جهت بيان نياز به سمينارهاي مفصل و جامعي دارد.
با توجه به توسعه روزافزون فناوري اطلاعات و تبديل آن به يک ابزار عمومي و در دسترس ، لزوم اطلاع رساني و ارائه سرويس هاي الکترونيکي با توجه به ابزارهاي موجود ، محدود بودن منابع سوخت هاي فسيلي مورد استفاده براي جابجائي ارباب رجوع ارگانها ، فراگير کردن و توسعه سرويس هاي ارائه شده شرکت ملي پخش بواسطه بخش خصوصي و با توجه به سياستهاي کلان اصل ۴۴ ، ايجاد سامانه فروش اينترنتي فرآورده هاي نفتي را يک امر اجتناب ناپذير مي سازد.


۱-دسترسي سريع و بدون نياز به مراجعه حضوري ارباب رجوع ،

۲-صرفه جوئي در منابع سوخت هاي فسيلي بواسطه عدم نياز مراجعه حضوري مشتريان

۳-توسعه و فراگير کردن فروش و خدمات فروش بدون محدود کردن به ناحيه هاي فروش

۴-ايجاد بستري براي استفاده از توانمنديهاي بخش خصوصي براي توسعه مراکز فروش در قالب عاملين فروش

۵-ايجاد بستري براي استفاده از توانمنديهاي ساير ارگانها از جمله شرکت پست و دفاتر ICT و ...

۶-ايجاد بستري براي تسريع انجام امور و کم کردن اشتباهات

۷-ايجاد بستري براي کنترل متمرکز فروش

۸-ايجاد بستري ۲۴ ساعته براي دريافت سفارش از مشتري و پرداخت الکترونيکي

۹-ايجاد بستري براي پرداخت هاي مشتريان بصورت الکترونيکي بواسطه سايت بانک هاي طرف قرارداد

۱۰- ايجاد يک بستر ۲۴ ساعته براي مشتريان جهت کنترل وضعيت سفارش و گزارشات مربوطه

۱۱-راه اندازي يک سامانه مليسيستم مطلوب مورد استفاده کارخانجات ، جايگاه ها ، توليديها ، نهاد هاي دولتي و خصوصي و در يک کلام
مشتريان انواع فرآورده هاي نفتي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ، خواهد بود.


لطفا توضیحات خود را که مایلید ارسال کنید ذکر فرمایید

مایل به برقراری ارتباط با کدام بخش میباشید؟