88633927

اين سامانه با هدف ارائه بروز قوانين و مقررات کشور براي کاربران دسته بندي شده با امکان افزايش تنوع مصوبات (مثل مصوبات و اطلاعيه درون سازماني هر ارگاني مثل وزارتخانه ها ، بانکها ، شوراي شهر ، شهرداريها ، صدا و سيما و ...) در دو نسخه وبي و نسخه همراه براي اولين بار در کشور طراحي و پياده سازي شده است . کاربران براي استفاده از نسخ موبايلي با قابليت بروزرساني اتواتيک از سامانه وبي ، از طريق سامانه وبي اقدام به تهيه اعتبار از طريق کارت هاي شتابي مي کنند . بديهي است مديرا ارشد ، قضات ، اساتيد و ... کاربران اينترنتي و موبايلي سيستم ميباشند . لازم به دکر است که اين سيستم قابليت ارائه مصوبات درون سازماني سفارشي را براي هر سازمان و ارگاني بر روي موبايل و وب دارد.
کارفرما
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري – موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي


مشخصات فنی
بانک جامع قوانين و مقررات کشور ارائه شده در وب : J2EE – Struts – JQuery – Hibernate - MYSQL – WebService - ePayment
نسخه ارائه شده روي گوشي هاي تلفن همراه بر پايه سيستم عامل ويندور موبايل : .NET 2008 – SQLCE – WebService Call – GPRS – Web Browser
نسخه ارائه شده روي گوشي هاي موبايل سيمبين : J2ME – FlatDB – BTree – WebService - AIPCustomizedControl


خلاصه عملکرد
اين سامانه با هدف ارائه بروز قوانين و مقررات کشور براي کاربران دسته بندي شده با امکان افزايش تنوع مصوبات (مثل مصوبات و اطلاعيه درون سازماني هر ارگاني مثل وزارتخانه ها ، بانکها ، شوراي شهر ، شهرداريها ، صدا و سيما و ...) در دو نسخه وبي و نسخه همراه براي اولين بار در کشور طراحي و پياده سازي شده است . کاربران براي استفاده از نسخ موبايلي با قابليت بروزرساني اتواتيک از سامانه وبي ، از طريق سامانه وبي اقدام به تهيه اعتبار از طريق کارت هاي شتابي مي کنند . بديهي است مديرا ارشد ، قضات ، اساتيد و ... کاربران اينترنتي و موبايلي سيستم ميباشند . لازم به دکر است که اين سيستم قابليت ارائه مصوبات درون سازماني سفارشي را براي هر سازمان و ارگاني بر روي موبايل و وب دارد.


لطفا توضیحات خود را که مایلید ارسال کنید ذکر فرمایید

مایل به برقراری ارتباط با کدام بخش میباشید؟