021-88542975-7

اين سامانه تمامي عملکرد بيش از 800 حساب نواحي شرکت ملي پخش را بصورت آن لاين و آف لاين با اتصال به سرورهاي بانکهاي ملي ، ملت ، تجارت ، پارسيان ، سپه ، صادرات در يک درگاه متمرکز در اختيار کاربران توزيع شده شرکت ملي پخش قرار ميدهد . اين سامانه با اتصال به سامانه فروش اينترنتي ، مغايرت و مشکلات تراکنش هاي فروش را نيز بصورت مکانيزه رفع مينمايد . به کاربران شرکت امکان ميدهد تا ريز تراکنشهاي مالي خود را به تفکيک بانکها و نواحي و حسابها و يا بصورت کلي مشاهده و گزارشات لازم را اخذ نمايند و مانده لحظه اي حساب هاي خود را کنترل نمايند . کاربران با يک نام کاربري از تمام بانکها قابليت استفاده را بر حسب دسترسي دارا ميباشند.
کارفرما
شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران


مشخصات فنی
J2EE – Oracle 11g – Struts – Quartz – Hibernate – Materialized View – AJAX– Web Service – Professional Export – FTP – SFTP – SSL


خلاصه عملکرد
اين سامانه تمامي عملکرد بيش از 800 حساب نواحي شرکت ملي پخش را بصورت آن لاين و آف لاين با اتصال به سرورهاي بانکهاي ملي ، ملت ، تجارت ، پارسيان ، سپه ، صادرات در يک درگاه متمرکز در اختيار کاربران توزيع شده شرکت ملي پخش قرار ميدهد . اين سامانه با اتصال به سامانه فروش اينترنتي ، مغايرت و مشکلات تراکنش هاي فروش را نيز بصورت مکانيزه رفع مينمايد . به کاربران شرکت امکان ميدهد تا ريز تراکنشهاي مالي خود را به تفکيک بانکها و نواحي و حسابها و يا بصورت کلي مشاهده و گزارشات لازم را اخذ نمايند و مانده لحظه اي حساب هاي خود را کنترل نمايند . کاربران با يک نام کاربري از تمام بانکها قابليت استفاده را بر حسب دسترسي دارا ميباشند.


لطفا توضیحات خود را که مایلید ارسال کنید ذکر فرمایید

مایل به برقراری ارتباط با کدام بخش میباشید؟